Dr. Buglyó Alida

parodontológus fogszakorvos
fogpótlástani és esztétikai specialista

A budapesti Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Karán szereztem meg a diplomámat 2019-ben. Már akkor tudtam, hogy munkámat a lehető legmagasabb színvonalon szeretném végezni, ezért fogszakorvosi képzésbe kezdtem. 2022-ben sikeres parodontológia szakvizsgával zárult ez az időszak. A fogágybetegség konzervatív és sebészi kezelésének legújabb technikáinak elsajátítása mellett lehetőségem nyílt a fogorvoslás digitális vonatkozásait is megismerni.

A parodontológia a fogak elhorgonyzásában, stabilitásában szerepet játszó szövetek, illetve az íny egészségével és elváltozásaival foglalkozó tudományág. Kifejezetten szeretem, hogy a munkám során a funkció mellett fontos szerepet játszik az esztétika is. A pácienseknek – és így természetesen nekem is – nagyon fontos, hogy mindkét aspektus figyelembe vételével hozzuk ki a maximumot a lehetőségekből.

Az általános fogászati ellátás mellett mindennapjaim része a fogakra, illetve az implantátumokra készülő fogpótlások készítése is. Ezt minden esetben gondos tervezés előzi meg. Mivel kivitelezésük precizitást igényel, ezért elsődleges szempont, hogy olyan rendelőkben dolgozzak, melyek biztosítják ehhez a megfelelő szakmai hátteret, illetve az eszközöket, és haladó szemléletet képviselnek.

Munkával töltött éveim során rengeteg pácienssel találkoztam, és mindig kiemelt figyelmet fordítottam a kezelések gondos, körültekintő kivitelezésére, mind szakmai, mind emberi szempontból. Fontos, hogy a hozzám fordulók tájékozott döntést hozhassanak, érezzék, hogy be vannak vonva a folyamatba, és csapatként együttműködve dolgozzunk a kívánt eredmény eléréséért. Tiszteletben tartom, hogy minden ember rendelkezik egy fogászatról kialakult képpel, és a kellő türelemmel és empátiával fordulok feléjük.